Mitä psykodraama on?

“The body remembers what the mind forgets / Keho muistaa minkä mieli unohtaa.”
- J.L.Moreno

Psykodraama on toimintaan perustuva luova ja terapeuttinen menetelmä, jonka perusajatuksena on, että ihminen oppii ja muuttuu tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta, ei vain puhumalla.

Psykodraamassa tutkitaan tunteiden ilmaisua, ajatusrakenteita ja toimintatapoja. Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus tarkastella mm. elämänsä vuorovaikutussuhteita, perhedynamiikkaa, työhön tai uraan liittyviä haasteita, omaa identiteettiään sekä luovaa potentiaaliaan.

Psykodraamamenetelmän kehitti psykiatri ja sosiaalipsykologi J.L. Moreno. Tämä ryhmäterapeuttinen menetelmä on levinnyt ympäri maailmaa viimeisen lähes sadan vuoden aikana. Psykodraamaa on kansainvälisesti tutkittu runsaasti, mutta Suomessa menetelmä on vielä varsin heikosti tunnettua.

Kenelle psykodraama sopii?
Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan omaa elämäänsä eri näkökulmista. Psykodraamaryhmään osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta draamasta tai teatterista. Jokainen on tervetullut ryhmään omana itsenään ja työskentely on aina vapaaehtoista.

Psykodraama on tutkitusti vaikuttava menetelmä, jossa sama ryhmä ihmisiä tapaa useamman kerran. Tämä mahdollistaa turvallisen tilan ja luottamuksen rakentumisen ryhmän sisällä. Ryhmässä on useimmiten 4 -10 osallistujaa ja 1-2 koulutettua psykodraamaohjaajaa.